SPROGundervisning

Sammenhængen mellem sprogkundskab, interkulturel viden og en organisations årlige omsætning vinder større og større accept ikke bare i forskningen men også internt i organisationerne.

I 2011 undersøgte Den Europæiske Kommission, hvilken betydning en integreret sprogstrategi har for omsætningen i SME. Resultatet af undersøgelsen viste, at virksomheder med en sprogstrategi har kunnet øge deres årlige omsætning med op til 10-25%. Du finder et sammendrag af studiet her.

Tyskland og Danmark har meget til fælles, men der findes også en lang række forskelle mellem nabolandene. Organisationskulturen er anderledes, der forhandles på en anden måde og også i sprogbrugen findes der afvigelser. For eksempel bruges tiltaleformen ”du” i Danmark, mens der fortsat holdes fast i den mere formelle tiltaleform ”De” på tysk.

En investering i danskundervisning med integreret interkulturel træning mindsker risikoen for interkulturelle misforståelser og giver klarhed i kommunikationen med de danske kontakter fra starten.

IN-HOUSE UNDERVISNING
På baggrund af et indledende møde, hvor vi fastligger mål, indhold og tidsplan, opstiller jeg en undervisningsplan, der er tilpasset til din organisation. For ikke at spilde tid på transport, gennemføres undervisningen hos jer i organisationen før, under eller efter endt arbejdstid. Alternativt kan undervisningen også afholdes i weekenden.
Information om indhold og metode.pdf