Oversættelse & lokalisering

PRISER
Den endelige pris afhænger af flere faktorer: for eksempel tekstlængde og genre. Skriv til mig allerede i dag og få et tilbud tilsendt, der passer til jer indenfor få timer. Husk at medsende komplette kontaktdetaljer, kildesprog, antal ord/dokument som ønskes oversat og ønsket leveringsdato:
info@bruunchristensen.com

SÆRLIG EKSPERTISE
-Markting & PR
-Politik & økonomi
-Kultur & Co.
-Autoriserede oversættelser (dansk-tysk & tysk-dansk)

SPROG
Kildesprog: engelsk, tysk, spansk, norsk, svensk
Målsprog: dansk (modersmål)

LOKALISERING
En oversættelse af høj kvalitet kendetegnes ved, at den er lokaliseret. Lokalisering er tilpasning af teksten til særlige lokale forhold, i denne sammenhæng danske forhold. Det kann for eksempel være
vaner, strukturer og andre aspekter, som afviger fra de lokale forhold i det land, hvor kildesproget anvendes.

KORREKTURLÆSNING
Fire øjne ser bedre end to! Det er derfor en rigtig god idé at investere i en ekstra gennemgang af teksten.

VÆRKTØJ
Hardware: macOS Sierra (10.12.6)
Software:
-CAT-TOOL: DSL Trados Studio 2017 Freelance, Across, MemSource
-Microsoft Office til Mac og PC

REFERENCER
…fremsendes gerne efter ønske. Jeg laver også gerne en prøveoversættelse så I selv kan danne jer et billede af kvaliteten af mit arbejde.

BAGGRUND OG ERFARING

Uddannelse
Master of Arts, Københavns Universitet, 2007
Hovedfag: Spansk sprog og kultur
Sidefag: Moderne kultur & Kulturformidling, minoritetsstudier og internationale udviklingsstudier

Erfaring som oversætter
Jeg har siden 2006 arbejdet som oversætter for forskellige virksomheder.